Föräldrasamverkan

Skolan samarbetar med den föräldraförening som finns. Föräldraföreningen fungerar även som ett föräldraråd för hela enheten.  Nedan följder strukturen för det samarbetet:

Syfte

Att skapa/möjliggöra dialog mellan föräldrar och personalen på skolan för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till
barnens bästa. genom samverkande möten.

Att ge föräldrar insyn i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka barnens vardag.

Mål

  • Att skapa en god miljö där barnen trivs, mår bra och utvecklas
  • Att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen

Stående dagordning

  • Förgående möte
  • Barnens arbetsmiljö
  • Information från rektor om förändringar i verksamheten som kan påverka
    barnens arbetsmiljö där föräldrarådet ges utrymme för synpunkter
  • Utvecklingsfrågor
  • Trivselfrågor
  • Föräldraföreningens övriga frågor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här