Föräldrasamverkan

Skolan samarbetar med den föräldraförening som finns. Föräldraföreningen fungerar även som ett föräldraråd för hela enheten.  Nedan följder strukturen för det samarbetet:

Syfte

Att skapa/möjliggöra dialog mellan föräldrar och personalen på skolan för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till
barnens bästa.

Att ge föräldrar insyn i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka barnens vardag.

Mål

  • Att skapa en god miljö där barnen trivs, mår bra och utvecklas
  • Att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen

Struktur

Regelbundna möten två-tre gånger per termin med representanter från
föräldraföreningen. Information från mötena läggs ut på skolans hemsida

Stående dagordning

  • Förgående möte
  • Barnens arbetsmiljö
  • Information från rektor om förändringar i verksamheten som kan påverka
    barnens arbetsmiljö där föräldrarådet ges utrymme för synpunkter
  • Utvecklingsfrågor
  • Trivselfrågor
  • Föräldraföreningens övriga frågor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: