Föräldrasamverkan

Skolan samarbetar med den föräldraförening som finns. Föräldraföreningen fungerar även som ett föräldraråd för hela enheten.  Nedan följder strukturen för det samarbetet:

Syfte

Att skapa/möjliggöra dialog mellan föräldrar och personalen på skolan för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till
barnens bästa.

Att ge föräldrar insyn i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka barnens vardag.

Mål

 • Att skapa en god miljö där barnen trivs, mår bra och utvecklas
 • Att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen

Struktur

Regelbundna möten två-tre gånger per termin med representanter från
föräldraföreningen. Information från mötena läggs ut på skolans hemsida

Stående dagordning

 • Förgående möte
 • Barnens arbetsmiljö
 • Information från rektor om förändringar i verksamheten som kan påverka
  barnens arbetsmiljö där föräldrarådet ges utrymme för synpunkter
 • Utvecklingsfrågor
 • Trivselfrågor
 • Föräldraföreningens övriga frågor
 • Protokoll föräldraråd 171003PDF

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: