Föräldrasamverkan

Skolan samarbetar med den föräldraförening som finns. Föräldraföreningen fungerar även som ett föräldraråd för hela enheten.  Nedan följder strukturen för det samarbetet:

Syfte

Att skapa/möjliggöra dialog mellan föräldrar och personalen på skolan för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till
barnens bästa.

Att ge föräldrar insyn i verksamheten och möjligheten att vara med och påverka barnens vardag.

Mål

  • Att skapa en god miljö där barnen trivs, mår bra och utvecklas
  • Att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen

Struktur

Regelbundna möten två gånger per termin med representanter från
föräldraföreningen. Information från mötena skickas ut till berörda via Infomentor.

Stående dagordning

  • Förgående möte
  • Barnens arbetsmiljö
  • Information från rektor om förändringar i verksamheten som kan påverka
    barnens arbetsmiljö där föräldrarådet ges utrymme för synpunkter
  • Utvecklingsfrågor
  • Trivselfrågor
  • Föräldraföreningens övriga frågor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: