Elever i behov av särskilt stöd

Ansvaret för elevhälsoarbetet vilar på all personal inom skolan. Elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i klassrummet, i mindre grupper eller enskilt. Stödet kan ges inom klassens ram eller tillsammans med en
resurslärare.

Så här är elevvårdsarbetet upplagt

På Björskogsskolan finns ett elevhälsoteam och en Må Bra-grupp. 

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator,special-pedagog och resurslärare. De träffas regelbundet för att följa upp och stödja skolans elever.

Må Bra-gruppen består av fyra vuxna som regelbundet följer upp den
psykosociala arbetsmiljön för eleverna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här