Safiren

Glädje- En av de viktigaste faktorerna när det kommer till att skapa ett utforskande klimat är glädje! Utforskande och upptäckande i förskolan ska vara lustfyllt och roligt. Vi planera och utformar vår verksamhet efter barnens intresse och vad de tycker är roligt just nu.

Pedagogisk Dokumentation- Vi dokumenterar fortlöpande vår verksamhet utifrån vad vi ser, både i arbetslaget och tillsammans med barnen. Genom att göra detta kan vi sedan också se tillbaka på det vi gjort tidigare för att synliggöra barnets egen lärprocess.

Språk- Vi använder oss utav handtecken, bilder och det skrivna ordet. Språkredskapet ”Babblarna” är ett verktyg som vi, utifrån barnens intressen, arbetar kontinuerligt med. Babblarna är väl genomtänkt språkträning. Inte bara för att de faktiskt hjälper till i språkutvecklingen, utan för att de gör det utan att man tänker på det. Fantastiskt, eller hur!

Mångfald/Olikhet- Vi ser det som att alla barn som kommer till oss har en alldeles egen hemkultur. Ingens hemkultur är den andra lik. Det är viktigt för oss att alla får vara stolta över sig själva och sin familj.

Delaktighet/Inflytande- Vi tror att alla barn kan! Vi strävar efter att ge barnen största möjliga inflytande i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att låta barnen få göra själva, tycka själva och tänka själva.

Vår pedagogiska miljö ser vi som ett viktigt verktyg som vi kan förändra utifrån barnens behov och intressen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här