Kristallen

Glädje, Delaktighet/Inflytande och Olikhet är viktiga värdeord för Västergårdarna. En dag i veckan, har barnen sin egen planering över dagen, då de har möjlighet att helt påverka hur dagen ska se ut. Något du kan mötas av på Kristallen kan vara barnens egen dokumentation, fotografier som de själva tagit och valt ut från ”sin dag”.

Vårat förhållningssätt bygger på en tro att barn kan och en syn på olikhet som en tillgång.

Vi använder oss utav Tecken som stöd som en naturlig del i vardagen. Ibland dyker vår vän ”Kråkan” upp på ett lekfullt sätt presenterar olika språkljud som bygger på ett ljudalfabet. Barnen utforskar tillsammans med ”Kråkan” vart språkljudet gömmer sig i orden.

Med hjälp av Pedagogisk Dokumentation reflekterar vi och stöttar barnen i att se, minnas, förstå och få syn på sin egen lärprocess.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här