Diamanten

barn som utforskar

Barn utforskar

Glädje – Alla barn ska känna lust och glädje i lek och övrig verksamhet. Vi uppmärksammar barnens intressen och möter deras ideèr och tankar och erbjuder ett material och upplevelser utifrån det.

Tecken som stöd – Vi fångar varje tillfälle till att vidga och stimulera språket. Tecken och bilder stärker och hjälper till att förstå och utveckla det. Vi använder oss utav Praxisalfabetet som är ett arbetssätt där språkljudet stärks på ett roligt sätt.

Olikhet/Mångfald – Vi uppmärksammar alla barns kulturer genom att bland annat läsa sagor, sjunga och lära av varandra tex ord på olika språk. Vi använder oss även av lärplatta för att stärka barns hemspråk.

Inflytande/ Delaktighet – Att tillsammans i grupp lära sig hänsyn och ta ansvar för varandra.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här