Kolan


Exempelbild från MediaflowPro

Social kompetens

På Kolan arbetar vi mycket med hur man ska vara mot varandra. Vi använder oss bland annat av ett pedagogiskt material inriktat på socialt och känslomässigt lärande. I materialet ingår två handdockor, Valpen och Snigeln, som tillsammans med barnen får lära sig hur man ska bete sig mot varandra. Det är ett konkret och tydligt sätt att lära sig om till exempel känslor och konflikthantering. Ett knep som vi alla; både barnen, vi vuxna, Valpen och Snigeln får lära oss är att "stanna upp, ta det lugnt och tänk".
Vi arbetar även med 10 olika kompisböcker baserade på barnkonventionen. De handlar om Kanin, Igelkott och de andra kompisarna som råkar ut för olika händelser som barnen kan känna igen sig ifrån sin vardag, tex. att få säga vad man tycker, allas lika värde, hur man är mot varandra.

Kamratskap

Kamratskapsarbetet genomsyrar allt som vi gör på Kolan som till exempel fri lek inne och ute, utflykter, språk, matematik, estetiska aktiviteter och all vardaglig rutin.

Vi har en kompisburk som vi lägger kulor i när någon har gjort någonting bra mot någon annan. Det kan vara någon som har tröstat en kompis som varit ledsen eller som har hjälpt en vän att få av sig stövlarna. När burken är full har vi en kompisfest.

Naturlig rörelseutveckling med naturens hjälp

För att främja barnens motoriska utveckling använder vi oss mycket av naturen för att barnen ska få röra sig på ojämn mark, hoppa, klättra och balansera.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här