Sunnanäng

Vi vill bjuda in till en spännande och trygg mötesplats med meningsfull glädje för alla barn, personal och föräldrar.

Nyfikenhet och intresse

Att ta till vara och utveckla barns fantasi och kreativitet bland annat genom skapande verksamhet och genom den fria leken inne och ute.

Språklek

Att stimulera barns språkutveckling genom språk- och matematiklek: sagor, drama, samtal, rim, ramsor, sång och rytmik.

Natur och miljö

Att utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, likaså sitt forskande om växter och djur.


Malmberga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här