Malmberga

Malmberga förskola har fyra avdelningar; Snigeln och Fjärilen med barn i åldrarna ett till tre år, samt Sunnanäng och Västanvind med barn i åldrarna tre till fem år.

Maten som serveras på Malmberga förskola lagas i det egna tillagningsköket.


Exempelbild från MediaflowPro

Malmberga

Vår förskola ligger vid Malmbergas vackra hagar. I den närmaste hagen som är strax utanför vårt staket strövar kossorna fritt omkring. I de andra hagarna kan man se både hästar och får. Vi har en stor naturgård för den dagliga leken och skogen är vår närmaste granne.

Kök
Eftersom vi har ett eget tillagningskök med egen kock i huset kan vi vara mycket flexibla i vår verksamhet och bestämma själva om vi vill äta mat inomhus eller utomhus. Ibland när vi ska äta ute grillar vi vår mat.

Vison
Malmberga förskola ska genomsyras av trygghet,glädje och utveckling.

Pedagogisk ide
Vi har ett naturinspirerat arbetssätt, mycket av vår pedagogiska verksamhet sker utomhus. Naturen är kreativt inspirerande med spännande arbetsmaterial som kan användas för fantasifulla skapelser. Vår gård och närmiljö inbjuder till lek som tränar motoriken, kroppsuppfattning och balans. I naturen ges sinnesupplevelser av färg, form, ljud och doft som en förstärkning av inlärningsprocessen och inspirerar till rollek.

Mål
Normer och värden Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa varandra. Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande Utvecklar sin självkänsla och känner trygghet i den. Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära. Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelser, sång, musik och drama.

Förskola - Hem Vi vill ha en öppen relation med föräldrarna där de ges möjlighet till inflytande och delaktighet så att vi kan se barnens bästa som vårt gemensamma mål.

Barns delaktighet Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få påverkan sin situation

Entreprenöriellt förhållningssätt Att pedagogiskt stödja och stimulera barnen att utveckla sina kreativa och sociala förmågor, att ta egna initiativ och utveckla problemlösning.

Aktuellt tema
Alla fyra avdelningarna på malmberga förskola arbetar utifrån det gemensamma temat VÄNSKAP. Vi utgår från barnkonventionens kompisböcker och bland annat Stina Wirsen och Max Velthuijs böcker.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här