Kungsladugården

Kungsladugården är en förskola med två avdelningar. Humlegården ett till tre år och Bikupan tre till fem år. 

Vår vision

Trygghet, gemenskap och glädje

Verksamhet

 Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet, alla barn och vuxna blir sedda och får rika tillfällen att utvecklas i en trygg och stimulerande miljö.

För att uppnå vår vision arbetar vi med att vara närvarande pedagoger i verksamheten, det innebär att vi är delaktiga tillsammans med barnen i deras sociala samspel och lek.

Den fysiska miljön använder vi som den ”tredje pedagogen”, det innebär att vi tittar på hur, var och vad barnen leker, samspelar och utforskar. Vi utvärderar och förändrar vid behov.

På Kungsladugården samarbetar vi mellan avdelningarna och har gemensamma aktiviteter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här