Villekulla

Villekulla är en avdelning med barn som är 1-3 år.

Här på Villekulla vet vi att goda relationer är viktigt för lärandet och att goda relationer även är läkande. Därför jobbar vi aktivt med det och att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss. Om det finns en trygg känslomässig bas så vågar barnen utveckla sin nyfiktenhet och lust att lära.

Vi arbetar enligt förhållningsättet ICDP, vägledande samspel, som föenklat betyder att man ser det positiva i varje individ och att man stärker det.

Vi strävar efter att vara närvarande pedagoger som ser och bekräftar barnen. Vi jobbar med att få självständiga empatiska barn med stark självkänsla, gott självförtroende och goda sociala färdigheter.

På Villekulla skrattar vi mycket tillsammans och vi älskar att sjunga.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här