Lönneberga

Lönneberga är en avdelning för de äldsta barnen mellan 3-5 år.

Vi har under flera år varit en avdelning som ser flerspråkighet och interkulturalitet som en tillgång. Olikheter är utvecklande och stimulerande. Vi ser att alla sorters olikheter är berikande. Att arbeta med språket på många olika plan så som tecken som stöd, flerspråkiga sagor och det verbala svenska språkets mångfald i ord är något som vi jobbar aktivt med.

Vårt förhållningssätt är att ”barn kan”, varje gång du gör något åt ett barn så tar du ifrån hen möjligheten att lära.

Vi ser och arbetar efter det salutogena – det innebär att vi arbetar och förstärker det friska och fungerande hos individen och i gruppen. Genom detta och vår tillit till alla så utvecklas barnen. Vår tillit inkluderar alla, barn, pedagoger och vårdnadshavare.

En dag hos oss ska kännas som att alla blivit sedda, bekräftade och utvecklade med en stor portion glädje och skoj. För med glädje, trygghet, gemenskap och tillit så växer vi alla.

Lönneberga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här