Bullerbyn

Bullerbyn är en avdening med barn i åldrarna 3-5 år.

Vi på Bullerbyn jobbar aktivit med att barnen ska känna sig trygga hos oss och känna en glädje över att gå till förskolan. Genom närvarande pedagoger kan vi stötta och utmana barnen så de kan nå sin fulla potential.

Det är barnens intressen och frågor som styr vår utbildning. Vi arbetar i mindre arbetsgrupper där barnen får mer utrymme för sina frågor och funderingar. I de mindre grupperna kan både pedagogerna och barnen tillsammans lära och utforska. Vi ser hela tiden "det kompetenta barnet" och utgår från alla barnens olika utgångpunkter.Bokstavsjakt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här