Kinnekulle

Kinnekulle är en förskola med rymliga lokaler där den pedagogiska miljön är noga anpassad efter verksamheten. För oss är det viktigt att den pedagogiska miljön på förskolan är genomtänkt och inspirerar barnen till att lära och utvecklas. Förskolan består av 5 stycken avdelningar där barnen är indelade till stor del efter ålder men även behov. Förskolan erbjuder även en stor utomhusgård med mycket plats för lek och rörelse.

På Kinnekulle förskola arbetar vi för att skapa en så stark VI-känsla som möjligt. Både barnen och pedagogerna ska känna att hela förskolan är en gemensam kraft där alla känner sig trygga och hörda. Det är tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för att barnen ska få en så meningsfull tid på förskolan som möjligt.

 

Kinnekulle förskola

Vår utbildning

Vår utbildning bygger på trygghet, glädje och på tron att barn kan.

Att gå på förskola är något som ska vara roligt och givande, en plats där barnen får leka och lära i en miljö som är stimulerande och trygg.


Vi på Kinnekulle förskola arbetar utifrån barnens intressen och behov där det är deras funderingar och teorier som ska föra utbildningen framåt. Vi arbetar med ett gemensamt utforskande där närvarande pedagoger och barn deltar för att skapa en så meningsfull dag på förskolan som är möjligt. Vikten av en trygg miljö där varje barn får vara sig själv är något vi anser är väldigt viktigt för att barnen ska kunna lära och utvecklas. Varje barn är unikt och har något att tillföra utbildningen i förskolan. Det är något vi på Kinnekulle förskola anser är viktigt att ta till vara på.

Vi tror på barnen och hjälper dem att tro på sig själva och andra.

Öppettider
Måndag - Fredag 6.00-17.30

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här