Händer just nu på förskolorna i Kungsör

Förskolans dag firades den 19 maj. Här kan du läsa mer om dagen:

Till augusti 2022 räknar vi med att flytta in i den nya förskolan Paletten som växer fram mer och mer nu för varje dag! Fasaden börjar komma på plats och även gården börjar få sitt färdiga utseende. Solpanelerna har legat länge på taket och bara väntar på att få sättas igång.

BIblioteket bjöd på en fantastisk rolig teaterföreställning som hette "Klunsen" med teatergruppen Awake projects från Västerås.
Den handlade om att känna sig utanför och inte passa in och vad man behöver göra för att få en kompis. Föreställningen var mycket uppskattad av barnen!  

Vad hände på Förskolan Frida under v. 9…..

Under en dag reflekterar pedagogerna kring vår lärmiljö utifrån reflektionsfrågor. Arbetar med att iordningställa lärmiljön utifrån nya tankar och reflektioner. Att skapa progression i våra lärmiljöer.

För att ge barn löpande utmaningar i sitt lärande behöver vi skapa miljöer med ett progressionstänk i materialet.

Hur kan vi utmana varandra som leder till utveckling av våra lärmiljöer. Ex på reflektionsfrågor som pedagogerna arbetade med:

  • Vilket material vill vi att barn ska få möta när de börjar på avdelning för äldre barn?
  • Vilket material förväntar ni er att barn har mött på avdelning för yngre barn när de börjar på avdelning för äldre barn?
  • Hur får ni som tar emot barn kännedom om vilket kunnande de har kring ett visst material?
  • På vilket sätt tar vi ansvar att det sker en progression i barns lärande?
  • Vilken kunskap har ni som arbetar om materialet?

Ju mer kompetent lärmiljö vi skapar för de yngre barnen desto mer krävs det av de som arbetar med de äldre barnen. Och ju mer tillåtande miljö vi har för de äldre barnen desto mer krävs det av pedagogerna som arbetar med de yngre.

En ny miljö där bygg och konstruktionsmaterial ihop med digitala verktyg, kan skapa nyfikenhet hos barn och leda till nya upptäckter och lärdomar.

Invigning på Kinnekulle

Äntligen har Junibacken och Saltkråkan kommit tillbaka till Kinnekulle förskola efter en vattenskada som gjorde att de fick flytta till tillfälliga lokaler ute på Ulvesund i 7 månader.

Vi tog hjälp av Bamse som fick klippa invigningsbandet.

Bamse passade på att köra ett gympapass med alla stora och små för att sen bjuda alla på pepparkakor innan det var dags för bamse att ge sig iväg på andra uppdrag

Vad händer på Förskolan Frida hos de yngre barnen?

Att arbeta med flerspråkighet i förskolan kan vara att ge barn möjlighet till att uttrycka sig med olika estetiska uttryck. Ge upplevelser av att använda kroppen till att känna, lukta, se. Att tillsammans med en kompis kommunicera sina upplevelser. Ha närvarande pedagoger som försöker tolka vad barn vill uttrycka genom de olika uttryckssätten.

Barnen undersöker färg, lera både med händer och ett tilläggs material. Här kavel, kniv och spetsduk!

Jag trycker fingret mot leran, vad händer….

Jag kavlar på en spetsduk, vad händer…..oj mönster!

Jag nyper små bitar av leran, vad händer……

De yngsta barnen på förskolan Frida jobbar med Praxis alfabetet

En början för våra yngre barn att möta skrivandet och läsandets värld är att arbeta med praxis alfabetet. Där fokus ligger på språkljudet.
HUR LÅTER KROKODILEN? Aaaaaaa

På ett lekfullt sätt får barn möta ett nytt språkljud genom bla QR koder som finns förvarade i en spännande kista!
-Vad kan det finnas för ljud i kistan idag?
-Vi knackar på
-Jo krokodilens ljud Aaaaaaa!

Vi jobbar främst med munmotoriska övningar genom praxis alfabetet. Slicka på näsan, hakan, kinderna och blåsa.

QR koderna har gjorts tillsammans med barnen. Barnen får välja varsin QR kod som vi scannar in och härmar sedan det som kommer upp på lärplattan

Vi spelar även in QR koder med språkljuden som vi jobbar med just nu (på småbarn jobbar vi främst med språkljud som ligger ”långt fram” i munnen) .

Under Björklidens årliga tradition, skördefesten, fick barnen skörda grönsaker från förskolans egna odling. Vi pratade om skörden, vi kände, tittade, luktade och smakade på dem. Barnen fick testa på att skära äppelbitar som vi kokade äppelmos på. Sagor berättades i skogen och uteateljén stod öppen för dekorativa höstmålningar. Ännu en underbar dag tillsammans på förskolan!

Här nedan ser ni två av våra it verktyg som barnen använder & utforskar med på Skogsuddens förskola. Dessa heter webb ägg och wifi-puck, fungerar som digitala förstoringsglas. De är ganska likadana, men webb ägg förstorar upp till 43 gånger medans wifi-puck förstorar hela 80 gånger. Ett exempel är att plocka naturmaterial i skogen och lägga det på ljusbord och sedan förstora upp dessa. Ljusbordet förstärker färger & ger klarare ljus. Det inbjuder till samtal kring t.ex. former, mönster och färger. Ibland kopplar vi även in projektor så vi ser förstoringen på väggen. Mycket spännande! 

Projekt i Kungsörs förskolor

Just nu pågår ett projekt i Kungsörs förskolor med bidrag från Statens kulturråd. Bidraget möjliggör att konst och kultur integreras i förskolan och ger barnen större möjligheter till eget skapande.

En ateljerista arbetar på Täcklunda förskola under en månad, hon jobbar med konst i olika former. Ateljeristan arbetar med barnen tillsammans med pedagogerna så arbetet blir långsiktigt och fördjupar barnens undersökande och lärande. Att arbeta med kreativa processer stimulerar alla utvecklingsområden. I det kreativa arbetet stimuleras barnen att kommunicera med varandra och uttrycka sig i sitt skapande det ger barn möjlighet att använda olika sorters språk vilket är betydelsefullt i våra förskolor med många olika första språk och kulturer. Vi får ta del av olika teorier och material för att på ett skapande och fördjupande sätt utveckla arbetet med helheten i förskolan.

Projektet är ett samarbete med Kungsörs grundskola.

Ulla Dahlstedt/samordnare för projektet i förskolan

Kungsörs nya förskola Paletten, börjar nu att träda fram på gärdet vid Kinnekulle kulle. Den kommer att ha sex avdelningar och en stor gård som kommer att vara indelad i olika zoner för olika aktiviteter. Inflyttningen kommer troligen bli nästa höst i augusti 2022. Redan nu i höst kommer dock gården att få sina kullar för spring och lek (motorikträning) för att inte glömma en fin pulkbacke!

Skogsuddens och Björklidens förskola

Förskolans dag 20/5

Vi firade Förskolans dag tillsammans med att vi först hade uppvärmning med Bamse. Under Bamseloppet fanns det olika uppgifter som barnen utförde innan de sprang i mål. Bland annat balansera, kasta ärtpåsar och springa slalom. På kompis luvor fick vi skriva ner hur man är en bra kompis, vi målade även fingeravtryck på tavlor. Efteråt delades det ut diplom och medaljer. Vi har även gjort Brums avslappningsövningar.

Vilken härlig dag där vi fick röra på oss med glädje och gemenskap. 🌸

Kopplingar till läroplanen

  • att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • att barnen utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Skogsuddens förskola

Skräpplockardag
18/5 hade vi skräpplockardag. Under skräpplockardagen lär sig barn om nedskräpning och plockar skräp tillsammans på ett lustfyllt sätt. Kampanjen drivs av Håll Sverige Rent.

Vi sorterade skräp med Sopsamlarmonstrena Pappis, Plastis och Kompostina. Vi gick sedan en lång promenad till återvinningsstationen. Efter det gick vi på tipspromenad, ritade målarbilder och hade sagostund.

Hållbar utveckling och Grön Flagg arbete under Skräpplockardagen.

Busiga Skräpis var förbi och slängde skräp i vår fina natur. Barnen visste att det var fel och berättade att så får man inte göra. Alla hjälptes åt att samla ihop skräpet för att sen visa Skräpis hur man sopsorterar. Med hjälp av sopsamlarmonster Plastis, Pappis, Metallica och Velmer kunde vi lägga allt i rätt soptunna. En underbar dag med glädje, sol och värme.

Med vänlig hälsning,
BJörklidens förskola

Vi gör vår egen film!

Utifrån vårt utforskande kring rymden och vårt solsystem under den här terminen så fick barnen välja ett område att fokusera mer på, utifrån vad barngruppen visat mest intresse och nyfikenhet kring. Ett område handlade om utomjordingar, vilket blev en grupp på 3 barn.

Efter en inledande diskussion med gruppen kring hur vi skulle forska vidare om utomjordingar så visade sig de gemensamma nämnarna vara rörelse och berättande. Vi enades då om att spela in en film tillsammans med hjälp av Green screen. Först ville barnen tillverka utomjordings-masker att ha på sig i filmen, därefter fick barnen komma överens om vad filmen skulle handla om och hitta på ett manus. Sedan var det dags att skådespela framför kameran, och barnen fick turas om att filma och agera. När allt var filmat och klart var det bara redigeringen kvar – att lägga till en berättarröst, lägga på ljudeffekter, musik och specialeffekter – där barnen med hjälp av en pedagog fick vara med och tycka till.

Detta har verkligen blivit barnens projekt, tack vare att dem själva har kommit fram till vad de vill göra och hur de ska göra det. Med hjälp av stöttning från en pedagog har filmen vuxit fram genom barnens tankar och förslag, där det krävts att barnen samarbetat och kompromissat när olika idéer lagts fram. Barnen har även fått utveckla förmågan till att vara källkritisk tack vara arbetet med Green screen, där föremål och miljöer som inte finns eller syns kan läggas till digitalt både i realtid och i efterhand. Med hjälp av dokumentation har barnen också kunnat gå tillbaka och se sitt projekt från start fram till nuet, som att se och följa en röd tråd.

Genom olika estetiska uttrycksformer- som tex lera, målning, dans/rörelse, tecknande och dramatisering- så får barnen möta och skapa sig förståelser för olika fenomen på flera olika sätt.

Västergårdarnas förskola/ Avd Kristallen


Läslyftet på avdelningen Rubinen på Västergårdarna

"Vi har under en tid arbetat med sagan om bockarna Bruse på vår avdelning. Efter reflektioner i arbetslagen valde vi att använda TAKK-tecken till sagan. Vi började med tecknen för liten, stor, över och under. Efter att ha genomfört sagan med tecken vid upprepade tillfällen ser vi att barnen själva tar efter och gör tecknen tillsammans med oss under sagans gång. Vi kommer att fortsätta arbetet med sagan och även TAKK-tecken som vi vill få in som en naturlig del i vardagen.

Vi fortsätter vårt arbete med TAKK genom att använda utvalda tecken under dagen. Fler tecken har tillförts i miljön för att påminna barnen och oss. De finns uppsatta i barnens nivå på de platser där de används mest. Några barn använder redan tecken på eget initiativ."

Digitalitet

Att arbeta med digitalt meningskapande i förskolan på Västergårdarna.
Vi har fotat skogslådan med barnens egengjorda svampar . Idag förde vi upp bilden på väggen och lät lådan stå nedanför. Vad händer när vi lägger ett äpple i lådan? Syns det på väggen? Varför inte? Är de samtidigt bilderna? Vi frågar var bilden kommer ifrån. En femårig pojke pekar mot projektorn och säger - där! Det tar ett tag innan alla barnen inser att det på väggen bara är ett foto av lådan. De provar flera sätt att förflytta svamparna ur lådan men upptäcker att det fortfarande inte händer något på väggens bild. Den är stillbild. Vi förklarar till sist efter att ha frågat barnen hur man kan få en bild. Genom att fotografera kommer de överens om till slut. Vi äter frukt och ser hur massor med ljusprickar visar sig på golv och väggar. Men var kommer det ifrån då...? Där - en discokula som hänger i skenet av projektorn. Så idag har vi fått prov på hur ljus för vidare...speglar sig och reflekterar...

(Lpfö2018:) ”Förskolan skall sträva efter att varje barn får utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen".


11/11: Vi på Björkliden, Solbacken och Skogsudden firar Grön Flagg dagen och att vi arbetat med hållbar utveckling tillsammans med att hissa vår flagga till Grön Flagg låten Upp upp upp. Just nu arbetar vi med målen Hav & Vatten, Klimat & Energi samt Konsumtion & Resurser. 

Vasaloppet

Skogsuddens och Björklidens förskolor genomförde idag Vasaloppet tillsammans, årets roligaste skidlopp för barn i alla åldrar. Vissa åkte skidor, andra sprang eller gick runt loppet. Glädje, rörelse och engagemang. Efter genomfört lopp bjöds det på varm blåbärssoppa. Barnens Vasalopp vill inspirera barn oavsett kön, ålder och förutsättningar att aktivera sig och därmed lägga grunden till en hälsosam livsstil.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här