Fristående pedagogisk verksamhet

I Kungsörs kommun finns idag en fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem) i privat regi.

Ansökan till fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Om du vill söka plats på fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste du själv ta kontakt med verksamheten du vill söka plats till. 

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och allmän förskola även för treåringar från och med 1 juli 2010. Beslutet medför nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här