Fristående pedagogisk verksamhet

I Kungsörs kommun finns idag två pedagogisk omsorg (familjedaghem) i privat regi.

Ansökan till fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Om du vill söka plats på fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste du själv ta kontakt med verksamheten du vill söka plats till. 

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och allmän förskola även för treåringar från och med 1 juli 2010. Beslutet medför nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: