Frida

Förskolan Frida ligger i Valskog, ett litet samhälle 1 mil utanför Kungsör. Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar: Myran, Trollsländan, Skalbaggen och Nyckelpigan med barn i åldrarna ett till sex år.

Förskolan Frida

Förskolan Frida

Förskolan har en stor utegård som inbjuder till rolig och lärorik lek. Där kan barn upptäcka, utforska och undersöka sin omgivning. Eftersom vi har skogen alldeles invid husknuten, blir det regelbundna utflykter dit. Där finns ute klassrum och flera grillplatser som vi kan nyttja.

Då vi ligger i anslutning till Björskogsskolan har vi tillgång till gymnastiksal, hinderbana, linbana, fotbollsplan, hockeyrink och pulkabacke.

 Vision

Förskolan är en plats där alla känner trygghet och glädje och som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Pedagogisk idé

Förhållningssättet genomsyras av att vi är närvarande pedagoger som är lyhörda för vad barn är nyfikna och intresserade av. Vi uppmuntrar, stödjer och vägleder. Vi bemöter varje barn utifrån dess behov och förmåga. Vår uppgift som pedagog är att ta vara på barns nyfikenhet genom att finnas där som ett stöd och som goda förebilder. Vi ser även till att skapa positiva relationer mellan barn och vuxna (vägledande samspel, ICDP). Vi betonar synen på det kompetenta barnet, som är fullt av förmågor, vilja att lära och som aktivt tar del av sin egen utveckling.

Mål

Vårt arbete utgår från förskolans styrdokument som läroplan Lpfö 98/16, skollag, lokal arbetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Normer och värden

På förskolan Frida värnar vi om allas lika värde och att skapa en välkomnande atmosfär för barn och vuxna där vi visar hänsyn och respekt för varandra.

Vi vill att barn ska se varandra som resurser och att olikheter berikar barngruppen. Vi vill även att barnen ska lära sig att ta ansvar och att hjälpa varandra.

Utveckling och lärande

Förskolan erbjuder en spännande och utmanande miljö. Här får barn möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. Vi ser till att utmana barnen på den nivån som de befinner sig.

Delaktighet och inflytande

Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att våga uttrycka sina tankar och idéer och därmed möjlighet att påverka sin egen situation. Då vi planerar vår verksamhet utgår vi från barns nyfikenhet, behov och intressen.

Relationer och samverkan

För oss är det viktigt att bygga goda relationer med vårdnadshavare och barn. Detta gör vi genom att ha en öppen och rak dialog som främjar samarbete. Viktiga ord för oss är tillit, förtroende och delaktighet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här