Rubinen


Glädje- Sång och dans är något som dagligen finns i vår verksamhet. Utvecklar både språket och motoriken. Det skapar mycket glädje och lärande.

Tecken som stöd- Vi använder oss av stödtecken för att ge alla barn samma möjlighet i deras språkutveckling. Samt praxisalfabetet.

Mångfald/Olikhet- Vi visar stort intresse för barns hemkultur, bland annat genom att lyssna in vad vårdnadshavare har att berätta om sin hemkultur.

Delaktighet/Inflytande- Vi arbetar för att ”barn kan” och att de ska få känna sig viktiga genom att hjälpa varandra. Barnen ges möjlighet till att välja, ta själv den mat man vill ha genom att vi serverar maten som buffè. Vid planering av vår verksamhet utgår vi från barnen och deras intressen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: