Kristallen

Glädje, Delaktighet/Inflytande och Olikhet är viktiga värdeord för Västergårdarna. En dag i veckan, har barnen sin egen planering över dagen, då de har möjlighet att helt påverka hur dagen ska se ut. Något du kan mötas av på Kristallen kan vara barnens egen dokumentation, fotografier som de själva tagit och valt ut från ”sin dag”.

Vårat förhållningssätt bygger på en tro att barn kan och en syn på olikhet som en tillgång.

Vi använder oss utav Tecken som stöd som en naturlig del i vardagen. Ibland dyker vår vän ”Kråkan” upp på ett lekfullt sätt presenterar olika språkljud som bygger på ett ljudalfabet. Barnen utforskar tillsammans med ”Kråkan” vart språkljudet gömmer sig i orden.

Med hjälp av Pedagogisk Dokumentation reflekterar vi och stöttar barnen i att se, minnas, förstå och få syn på sin egen lärprocess.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: