Diamanten

barn som utforskar

Barn utforskar

Glädje – Alla barn ska känna lust och glädje i lek och övrig verksamhet. Vi uppmärksammar barnens intressen och möter deras ideèr och tankar och erbjuder ett material och upplevelser utifrån det.

Tecken som stöd – Vi fångar varje tillfälle till att vidga och stimulera språket. Tecken och bilder stärker och hjälper till att förstå och utveckla det. Vi använder oss utav Praxisalfabetet som är ett arbetssätt där språkljudet stärks på ett roligt sätt.

Olikhet/Mångfald – Vi uppmärksammar alla barns kulturer genom att bland annat läsa sagor, sjunga och lära av varandra tex ord på olika språk. Vi använder oss även av lärplatta för att stärka barns hemspråk.

Inflytande/ Delaktighet – Att tillsammans i grupp lära sig hänsyn och ta ansvar för varandra.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 mars 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: