Västergårdarna


Västergårdarna

Välkomnande 

”En välkomnande förskola” Vi vill skapa en förskola där alla känner sig välkomna och uppskattade. Värdegrundsarbetet utgår från allas lika värde och att värna om varandra. Vi vill skapa en välkomnande , utforskande och föränderlig miljö som inbjuder till nyfikenhet och lärande.

Glädje

Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang.

Pedagogisk Dokumentation 

Som arbetsverktyg. Genom att vi observerar, dokumenterar och reflekterar stödjer vi barnen att se, minnas, förstå och få syn på sin egen läroprocess. Det ger oss pedagoger ett arbetsmaterial att reflektera kring och lära oss att bli bättre på att förstå, lyssna och att möta barnen i sitt kunskapande.

Tecken som stöd

Vi arbetar mycket med barns språkutveckling genom ord, bilder och tecken som stöd.

Mångfald

Alla barn har rätt att vara stolta över sig själva och sin familj oavsett hemkultur.

Delaktighet och inflytande

Vår barnsyn bygger på en tro att barn kan. Barns tankar och idèer är utgångspunkten när vi planerar verksamheten. Därför är också vår pedagogiska miljö föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Även utformad så att den utmanar barnen i sitt kunskapssökande.

Projekterande arbetssätt

  • Samarbeta i många olika konstellationer
  • Lyssna in varandra och därmed bli medveten om att vi lär av varandra
  • Fokusera på ett gemensamt ämne där vi alla kan inspireras av varandra
  • Hitta olika lösningar och se att man kan göra olika
  • Ställa hypoteser som vi sedan kan utforska


Västergårdarna

Rubinen              0227-600491

Kristallen            0227-600477

Safiren                0227-600476

Diamanten         0227-600475

Biträdande Förskolechef Maria Lucas     073-6627180

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: