Solbacken

Solbacken är en förskola placerad mitt i naturen i den härliga grönskan mellan Runnabäcken och skogsområdet Åsen. Betande får finns också runt husknuten. På Solbackens förskola har barn i åldrarna 1-5 år sin hemvist.

Händer

Pedagogisk idé

Vi har ett miljö- och friluftsinspirerat arbetssätt och stor del av verksamheten bedrivs utomhus. På det viset lär vi oss umgås med och värna om naturen. Vi vill skapa möjligheter till ett upplevelsebaserat lärande i variationsrika lek- och lärmiljöer. Att vara ute i naturen och tillsammans se och upptäcka saker väcker nyfikenhet, rörelseglädje, intresse och lust att lära. Vi mår bra, minskar stress, får upplevelser för alla sinnen och vi upplever och lär tillsammans. Vi lägger en grund för framtida engagemang i livsmiljöfrågor där omsorg, undervisning och lärande går hand i hand.

Mål

Vi har ett dagligt samarbete med Björklidens förskola. Det innebär många gemensamma aktiviteter för att stärka vi-känslan.

Vi arbetar aktivt med bland annat:
- språkutveckling med verktyg som t.ex. bildstöd och stödtecken
- språklekar
- skapande i olika uttrycksformer
- naturen som kunskapsrum

Hållbar utveckling och Grön Flagg

För oss är ett förhållningssätt som gynnar hållbar utveckling är mycket viktigt. Ett gemensamt tema är därför arbetet med Grön Flagg, där vi arbetar mot målen Livsstil & Hälsa, Djur & Natur samt Skräp och Avfall. Här kan du läsa med om Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan

För oss innebär det att vi ser barn som kompetenta. Vi ger dem möjlighet att upptäcka, utforska och undersöka – få utmaningar i vardagen och i projektarbeten. Vi tar barns förmåga på allvar och hjälper barn att tro sig själv och andra. Vi uppmuntrar till självständighet, empati, hjälpsamhet och att våga prova nya saker, vilket stärker självkänslan. Vår ambition är att vara närvarande pedagoger som utforskar tillsammans med barnen.

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att synliggöra barns lek, undersökande, arbetsprocesser och utveckling.

Vi vill ha en öppen dialog och samverkan med föräldrar där alla ges möjlighet till delaktighet så att vi tillsammans arbetar för barnens bästa.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: