Smultrongården

Smultrongården

Smultrongården är en singelförskola med barn 1-5 år som ligger centralt i Kungsör med närhet till bibliotek, Pinnparken och andra grönområden. Vi fokuserar mycket på att lära och utvecklas genom leken.

Exempelbild från MediaflowPro

Smultrongården

Vision

Smultrongårdens vision är att förskolan ska vara ”en plats som genomsyras av trygghet, glädje, gemenskap, utveckling och lika värde”.

 

Pedagogisk idé

På Smultrongården bygger vår pedagogiska idé på Läroplanen för förskolan. Leken ser vi som en viktig komponent där barn får använda sin nyfikenhet och lust att lära samt får möjlighet att utvecklas både socialt som individuellt efter sin egen förmåga. Vi ser på barnet som kompetent, kan själv. Därför låter vi barnen själva få pröva för att stärka sin självkänsla och vid behov ta hjälp av varandra som utvecklar empati. På Smultrongården anser vi även att trygga barn utvecklas och lär, därför fokuserar vi mycket på trygghet, gemenskap och lika värde. Vi pedagoger har som roll att handleda barnen så att de klarar av saker själva samt att vi finns där när barnen behöver stöd. Om vi pedagoger är engagerade tror vi att det leder till att barnen vågar ta eget ansvar, komma med egna idéer och får en lustfylld vistelse hos oss.


Mål

Här på Smultrongården arbetar vi utifrån Förskolans läroplan. Med hjälp av den utformas varje år en lokal arbetsplan där vi väljer att fokusera på olika områden inom exempelvis språk eller matematik.

 

Normer och värden

I förskolans läroplan uttrycks tydligt att vi ska arbeta med värdegrunden, där alla är lika värda oavsett bakgrund. Detta anser vi vara viktigt och för oss handlar det mycket om att stärka barnens olikheter och synliggöra dem för varandra samt se att dessa är en tillgång.


Utveckling och lärande

Leken bidrar till ett lustfyllt lärande och med hjälp av den kan vi stimulera utvecklingen och lärandet inom språk, matematik, naturkunskap, drama och musik samt sin förståelse för sig själva och sin omvärld.


Delaktighet och inflytande

Det är viktigt för oss att barnen får inflytande över sin vardag och att de vistas i en trygg miljö, ute och inne, som bidrar till god hälsa. Vi tar vara på barnens idéer och önskningar så att de känner sig delaktiga i verksamheten och att deras åsikter betyder något. Genom detta kan vi stärka barnens självkänsla.


Relationer och samverkan

Här på Smultrongården är gemenskap viktigt där alla känner sig trygga. Vår verksamhet ska därför bygga på ett solidariskt tänkande och agerande där alla har ett gemensamt ansvar för varandra. Vi har noll tolerans mot kränkande behandling. Vi strävar efter att vårdnadshavare ska känna att de är välkomna och delaktiga i verksamheten, att de alltid kan komma till oss pedagoger med frågor, förslag och kritik så vi tillsammans kan förbättra verksamheten. 


Smultrongården

Smultrongården  0227-600204

Biträdande Förskolechef  Susann Jonsson 073-6627178

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 juli 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: