Sunnanäng

Vi vill bjuda in till en spännande och trygg mötesplats med meningsfull glädje för alla barn, personal och föräldrar.

Nyfikenhet och intresse

Att ta till vara och utveckla barns fantasi och kreativitet bland annat genom skapande verksamhet och genom den fria leken inne och ute.

Språklek

Att stimulera barns språkutveckling genom språk- och matematiklek: sagor, drama, samtal, rim, ramsor, sång och rytmik.

Natur och miljö

Att utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, likaså sitt forskande om växter och djur.


Malmberga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: