Björkliden

Björkliden är en förskola med inriktning utomhuspedagogik. Här finns fyra hemvister där barnen har sin bas med barn i åldrarna ett till fem år, Solbacken (modulen), Solstrålen, Regnbågen och Virvelvinden.

Vi har många aktiviteter för att stärka VI-känslan på förskolan och stor del av dagen arbetar hela förskolan tillsammans.

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att synliggöra barns lek, undersökande, arbetsprocesser och utveckling.

Exempelbild från MediaflowPro

Björkliden

Hållbar utveckling och Grön Flagg

För oss är ett förhållningssätt som gynnar hållbar utveckling är mycket viktigt. Ett gemensamt tema är därför arbetet med Grön Flagg, där vi arbetar mot målen Livsstil & Hälsa, Djur & Natur samt Skräp och Avfall.

Pedagogisk idé

Vi har ett miljö- och frilufts inspirerat arbetssätt och stor del av verksamheten bedrivs utomhus. På det viset lär vi oss umgås med och värna om naturen. Vi vill skapa en positiv upplevelse av att vara ute. Att vara ute i naturen och tillsammans se och upptäcka saker väcker nyfikenhet, intresse och lust att lära. Vi mår bra, minskar stress, får upplevelser för alla sinnen. Vi lägger en grund för framtida engagemang i livsmiljöfrågor.

Björkliden ligger mitt i den härliga grönskan mellan Runnabäcken och skogsområdet Åsen som grannar. I hagen bakom ute-ateljén betar fåren, som vi ger vatten och ser efter så de mår bra vår och höst, annars bor de på fårfarmen i Torpa.

Mål

Barn kan innebär för oss att vi ser barn som kompetenta. Vi ger dem möjlighet att upptäcka, utforska och undersöka – få utmaningar i vardagen och i projekt arbeten.

Vi tar barns förmåga på allvar och hjälper barn att tro sig själv och andra. Vi uppmuntrar till självständighet, empati, hjälpsamhet och att våga prova nya saker, vilket stärker självkänslan.

Vår ambition är att vara närvarande pedagoger som utforskar tillsammans med barnen.

Vi vill ha en öppen dialog med föräldrar där det ges möjlighet till delaktighet så att vi kan se barnens bästa som vårt gemensamma mål.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056