Ansök, lämna schema- och inkomstuppgifter och säga upp förskoleplats

Om du är förälder och arbetar eller studerar så kan dina barn gå i förskolan. Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till 15 timmar i veckan. Du kan ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Kungsörs kommun.

Ansökan om plats i förskolan

Ansöka om förskola kan göras tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats, barnets ködatum räknar vi dock fyra månader innan önskat placeringsdatum. Kö på fyra månader kan förekomma. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet.

Ansökan till fristående pedagogisk omsorg görs direkt till respektive verksamhet.

Erbjuden plats

När du har fått en plats för ditt barn får du e-post eller brev där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. 

Om du tackar ja till ditt förstahandsval står ditt barn inte längre i kö till dina övriga alternativ. Om du tackar ja till ett av dina övriga val står ditt barn kvar i kön till dina högre rankade val. Du behåller ditt ködatum för de valen, men platsgarantin gäller inte längre.

Om du tackar nej till ett erbjudande gäller inte platsgarantin längre.

Om du tackar nej till ditt förstahandsval så stryks du från samtliga alternativ. Du får då göra en ny ansökan om du vill ha en plats vid senare tillfälle.

Om du tackar nej till en förskola som inte är ditt förstahandsval så stryks det valet samt lägre rankade val.

Lämna schema och inkomstuppgift

På webbtjänsten för förskola och fritidshem lämnar du information om schema och inkomstuppgift. Schema och inkomstuppgiten ska lämnas i samband med barnets inskolningen.

Säga upp plats i förskolan

När barnet ska sluta

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats (exempelvis om du ska flytta från orten) ska du lämna in en uppsägning. Du säger upp din plats i förskolan via webben. Uppsägningstiden är två månader. Du betalar för platsen under uppsägningstiden även om ditt barn inte deltar i verksamheten. 

Byte mellan förskolor inom kommunen

Vid byte mellan kommunala verksamheter ska du inte säga upp platsen om placeringen löper utan avbrott.

Om du byter till fristående verksamhet ska du säga upp platsen via webben två månader innan barnet ska sluta.

Du som saknar svenskt personnummer

Du som saknar svenskt personnummer har oftast inte möjlighet att skaffa e-legitimation - Mobilt BankID eller BankID på kort eller fil.  Kontakta istället förskoleenheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här