Nu kan du träna på utegymmet i Valskog

Utegymmet i Valskog är nu klart och står redo för dig som vill träna upp din styrka.

Bild på utegym

Du hittar utegymmet mellan Ekstigen och Rönnstigen, vid bouleplanen. Gymmet finns på ytan söder om bouleplanerna mot motionsspåret. Mellan gymmet och bouleplanerna ska det finnas en belysningsstolpe och några bänkbord. Belysningsstolpen kommer att monteras under vecka 21.

Beslysningen styrs med timer

Belysningsstolpen kommer att kontrolleras med en korttidstimer som de som tränar styr över. Detta för att minimera störande ljus för de kringboende. Lösningen har använts i Kungsör och visat sig fungera bra.

Beslut efter motion

Beslutet om ett utegym i Valskog fattades efter en motion i kommunfullmäktige. Kungsörs KommunTeknik AB har ansvarat för bygget i samråd med Fritidsförvaltningen. Utegymmet i Vaskog är likadant som det som finns i Kungsör.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: