Föreningar i kommunen – dags att söka verksamhetsbidrag

En förening med minst tio medlemmar som har stadgar (beslutat om regler för föreningen) och kan visa hur verksamheten är planerad, kan ansöka om bidrag hos kommunens fritids­enhet. Senast den 31 mars vill vi ha in föreningens ansökan.

Bild på flera guldtior

Bidrag tillsammans med medlemsavgifter är ofta det som bär upp en förening och dess verksamhet.

Det här är villkoren för att en förening ska vara berättigad till verksamhetsbidrag i Kungsörs kommun:

  • Föreningen ska ha minst tio medlemmar.
   I ansökan skriver du in det antal medlemmar föreningen har vid ansökningstillfället.
  • I föreningen ska det finnas stadgar (bestämmelser och regler) för föreningens verksamhet. Dessa regler ska vara beslutade av föreningens styrelse och medlemmarna.
  • Föreningen ska ha en planerad verksamhet (som ska skickas in tillsammans med ansökan om verksamhetsbidrag).
  • Föreningen ska varje år skicka in verksamhets­berättelsen (om vad ni gjort i föreningen under året). Denna redovisning skickas in tillsammans med ett bokslut och revisionsberättelse.


  Skicka in blanketten till:
  Kungsörs kommun
  Fritidsenheten
  736 85 Kungsör

  Eller lämna blanketten i kommunhusets reception eller på fritidsenhetens kontor, Drottninggatan 34.

  Senast den 31 mars vill vi ha in er ansökan.

  Kontakt för den här sidan:

  Senast uppdaterad:

  Kontakta Kungsörs kommun

  Telefon: 0227-60 00 00

  E-post: info@kungsor.se

  Öppettider: Måndag-Fredag

  7.30-12.00 och 13.00-16.30
  Avvikande öppettider kommunhuset


  Organisationsnr: 212000-2056


  Besöksadress:

  Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

  Postadress:

  Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


  Fakturaadress:

  Box 34, 736 21 Kungsör
  Mer om fakturering här