Utställning av avfallsplan och föreskrifter mellan 4/2-11/3

Under våren kommer en ny avfallsplan med föreskrifter att ställas ut i Kungsörs kommun. Under utställningsperioden har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Till hösten ska beslut tas i kommunfullmäktige för att den nya planen ska börja gälla från och med 2020.

Foto: Per Groth

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter. VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Det innebär att det är VafabMiljö som ansvarar för den strategiska planeringen av avfallshanteringen här. Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för att nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är verktygen för att nå dit. Föreskrifterna berättar vem som är ansvarig för vad, kommunen, den enskilde eller VafabMiljö.

Ny avfallsplan

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram och ställs ut i minst fyra veckor i samtliga kommuner under våren 2019. Utställningen genomförs för att allmänheten ska få ett tillfälle att vara med och påverka de planer kommunen beslutar om.

I den nya avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder. Det kan till exempel handla om att minska användandet av engångsartiklar, minska matsvinnet och öka kunskapen om hållbara val. Många fler mål hittar du i avfallsplanen.

Enligt tidplanen för Renhållningsordningen ska kommunfullmäktige fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den börjar gälla från 2020.

Tyck till!

I Kungsörs kommun ställs planen och föreskrifterna ut från 4 februari till 11 mars. Du har möjlighet att besöka en fysisk utställning i biblioteket eller läsa underlaget på VafabMiljös webb. Under utställningstiden har du möjlighet att tycka till om det som föreslås. Det kan du göra genom att gå in på VafabMiljös webb och lämna dina kommentarer digitalt eller vid utställningen och stoppa i en svarslåda. Du är också välkommen till ett informationsmöte på Kungsörstorp hotell den 7 februari klockan 19.

Tillsammans kan vi ta fram bra mål och åtgärder. Läs om de olika målen och tyck till. Tack för din hjälp!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: