Samlad information med anledning av händelserna i Ukraina

Det pågående kriget i Ukraina kan skapa oro hos många. Kungsörs kommun följer utvecklingen noga och samverkar med andra myndigheter och kommuner i regionen. På den här sidan samlar vi länkar till information och råd som kan vara bra att ta del av.

Aktuell information från myndigheter

krisinformation.se finns uppdaterad och pålitlig information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina.

Flyktingmottagande

Många ukrainska medborgare befinner sig för tillfället på flykt. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för asylsökande och flyktingar.

Vad kan du göra?

Många undrar vad som gäller för privatpersoner som tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem, eller på annat sätt vill hjälpa till. Länsstyrelsen i Västmanland har sammanställt information om det.

Vill du hjälpa till med boende?
Många människor vill hjälpa till lokalt i Kungsör genom att på kort eller lång sikt ta emot flyktingar i sina hem. Om du vill hjälpa till genom att upplåta någon form av boende så kan du anmäla det till: integration@kungsor.se
I nuläget är kommunens funktion i det här sammanhanget endast att sammanställa uppgifter på personer som kan och vill hjälpa till med möjligt boende.

Håll huvudet kallt - sprid inte rykten
Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.


Håll dig uppdaterad, men var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: