Publicerad 13 september kl.12.52

Positiv förbättring av kundbemötande

​En undersökning visar att kommunen har förbättrat sitt kundbemötande via telefon och e-post. Det är glädjande nyheter, men vi fortsätter självklart att arbeta med vårt bemötande för att bli ännu bättre.

Bild på telefon och öronsnäcka

Under maj månad genomfördes en årlig telefon- och e-postundersökning i Kungsörs kommun. Syftet var att få en bild av kommunens och förvaltningarnas "kundmöten" per telefon och e-post. Frågan var hur personer som kontaktar kommunen upplever avseende svarstider, bemötande, tillgänglighet, servicegrad med mera.

Lågt resultat 2016

Resultatet för oktober 2016 var långt ifrån godkänt. Kommunen fick låga resultat på Tillgänglighet via epost; hur lång tid det tar innan man får svar på en enkel fråga  via epost till kommunen och även ett lågt resultat för Bemötandet vid telefonkontakt med kommunens personal.

Service och bemötande är en viktig kvalitetsapekt och vi ska erbjuda de som är i kontakt med oss en hög servicenivå och ett gott bemötande.

Förbättringsåtgärder

Under året genomförde kommunen flera aktiviteter för att lyfta frågan med kundbemötande och service:

  • Redovisat resultaten för så många som möjligt och påtalat vikten av att alltid  vara professionell i mötet med andra.
  • Upprättat en gemensam syn på ett gott bemötande. Med bemötande menar vi att vara professionell i ”mötet”. Att möta alla där de är; alla är olika och har olika erfarenheter och olika behov.
  • Satsat på ledarutveckling för våra chefer och ledningsgrupper.
  • Reviderat arbetsrutiner och policydokument.
Illustration av bemötande

 Positiv utveckling

Resultatet från undersökningen i maj var glädjande. Kundbemötandet per telefon och service via epost var bättre på samtliga områden.

- Det var övervägande mycket trevligt att komma i telefonkontakt med kommunens personal, säger Profitels personal som ringde samtalen.

Här följer ett axplock från undersökningen:

E-post - Tillgänglighet

Maj 2017 (totalt 102 skickade epostbrev)

  • 90 % av breven besvarade inom två arbetsdagar
  • 8 % av breven besvarades inte alls

Oktober 2016 (totalt 54 skickade epostbrev)

  • 69 % av breven besvarade inom två arbetsdagar
  • 13 % besvarades inte alls

Positiv förbättring av svartider ger ökad tillgänglighet.

Telefoni - Bemötande

Kvalitetsmätningen undersökte även bemötande via telefoni där personer ringde ärendesamtal via huvudnumret till olika förvaltningar och enheter. Växeln besvarade först alla samtal.

Maj 2017 (totalt 24 besvarade samtal)

  • 85 % har fått ett gott bemötande

Oktober 2016 (totalt 35 besvarade samtal)

  • 67 %  har fått ett gott bemötande

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: