Vandra för en tryggare kommun

Genom att vara med på en trygghetsvandring skapar du förutsättningar för trygga och trivsamma miljöer i din närhet. Det är ett sätt för oss att få in kommunmedborgarnas synpunkter på vilka områden som känns otrygga och försöka hitta lösningar för att få dem tryggare.

Sporthallen

Kungsörs kommun och Polisen bjuder den 20 oktober kl 18.00 in till en gemensam trygghetsvandring i Kungsör. Vandringen startar vid Sporthallen och vi kommer att gå i området runt Sporthallen-Kung Karls skola-Västerskolan. Trygghetsvandringen beräknas ta ungefär en timme.

Alla är välkomna att delta

Vem som helst varmt välkommen att delta. Det är viktigt att få in synpunkter från många håll eftersom olika grupper upplever ofta otrygghet på olika sätt och på olika ställen. Det är viktigt att du som har vardagskännedom om området är med och ger din syn på vad som känns tryggt men även ger exempel på områden som känns bra att vistas i.

Felanmäl gärna trasig gatubelysning

Vid de senaste trygghetsvandringarna har många synpunkter på otillräcklig belysning och skymmande buskage kommit fram. Belysningsfrågan är ständigt aktuell och en översyn har gjorts på vissa platser. Kommunen vill uppmana alla som ser att någon gatubelysning är trasig att rapportera det till kommunens felanmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här