Fågelskyddsområde i Barkaröviken

Fågelskyddsområde kallas ett område där åtgärder vidtagits för att bevara en fågelvänlig miljö. Det rör sig oftast om områden som av naturliga skäl lockar till sig fåglar, då inte minst flyttfåglar.

Karta fågelskyddsområde Galten

Fågelskyddsområden finns på många platser vid våra kuster och insjöar. Dessa områden omfattas av tillträdesförbud under del av året eller, undantagsvis, under hela året.

Barkaröviken har tillträdesförbud 1 april - 15 juli

Barkaröviken, på gränsen mellan Kungsörs och Köpings kommun, är ett utpekat fågelskyddsområde. Det innebär att under tiden 1 april till 15 juli är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig i området. Förbudet avser alla former av fordon och alla former av besök.

Länsstyrelsen ansvarar för skyltning av området

I anslutning till fågelskyddsområdena ska det finnas tydlig skyltning som visar på tillträdesförbudet. Informationsskyltarna är gula, och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll. Områdena finns utmärkta på båtsportkorten och de flesta andra mer detaljerade kartor. 

I Barkarövikens fågelskyddsområde saknas för närvarande några skyltar, Länsstyrelsen har meddelat att det kommer att sättas upp nya inom kort.

Att överträda förbudet är ett lagbrott

Om du ser någon som överträder förbudet, till exempel genom att åka båt, kanot eller vattenskoter i området, ska detta anmälas till Polisen då det är ett lagbrott.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 juni 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: