Hemsjukvård

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, kan
man få hjälp i hemmet. Precis som tidigare kontaktar man sin vårdcentral, så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Bild på sjuksköterska

Vem ansvarar för vad i den kommunala hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut
  eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • tillfälliga hembesök
 • att ta initiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår
 • rehabilitering i hemmet
 • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
 • ordination och utprovning av hjälpmedel
 • rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av
  återkommande rehabiliteringsperioder.

Regionen ansvarar för:

 • läkarinsatser vid hembesök
 • att ta initiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår.

Avgifter för hemsjukvård i Kungsörs kommun

 • För dig som har regelbundet återkommande hemsjukvårdsbesök är kostnaden 440 kronor i månaden.
 • Avgiften för hemsjukvårdsbesök räknas in som en del i maxtaxan. Maxtaxan är
  ett högkostnadsskydd för dig med hemtjänst och/eller hjälp med omvårdnad.
 • För tillfälliga sjukvårdsbesök i hemmet betalar du 110 kronor per
  besök vardagar kl.7-17, övrig tid 180 kronor per besök dock högst 440 kronor/månad.

Sjukvård för dig som bor i kommunens särskilda boenden eller i samband med daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS)

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som tillsammans planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna med brukaren och behandlande läkare. På alla särskilda boenden finns tillgång till läkare viss tid per vecka enligt avtal med Kungsörs vårdcentral AB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: