Biträde av personlig assistent

Bild på flicka i rullstol

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som är avsett för personer med omfattande funktionsnedsättningar som medför ett behov av hjälp av mycket personlig karaktär. Insatsen ger den funktionshindrade möjlighet att leva som andra samt främja den enskildes rätt till delaktighet och jämlikhet i samhällslivet.

Den enskilde ska behöva hjälp med sina grundläggande behov; hjälp att klä på sig, äta, sköta sin hygien eller att kommunicera med andra. Personlig assistans kan även sökas hos Försäkringskassan, om behovet av hjälp för de grundläggande behoven överstiger mer än 20 timmar i veckan.

Val av assistanssamordnare

Den som har ett beslut om beviljad personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, privat företag eller kooperativ. Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här