Öppenvårdsenheten

Öppenvårdsenheten vänder sig till familjer med barn som är upp till 18 år, unga i behov av stöd i tillvaron samt unga och vuxna med beroendeproblematik. Flera av insatserna måste beviljas av en socialsekreterare och det kallar vi för biståndsbedömda insatser. Vid behov samverkar vi med andra instanser som t.ex. förskola, skola och regionen. Vi erbjuder också förebyggande insatser för medborgarna i Kungsör.

Naturbild


Vilka är vi?
Vi som arbetar inom Öppenvården är familjebehandlare, drogterapeuter och en bostadssocial samordnare. Vårt arbetssätt bygger på frivillighet, flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Vi arbetar enligt sekretesslagstiftningen och alla våra insatser är kostnadsfria.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här