Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn

Bild på liten flicka

Fr.o.m 1 april 2017 köper Kungsörs kommun korttidsplatser från andra kommuner.

Vårdnadshavare till barn och ungdomar som omfattas av "lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade" (LSS) kan ansöka om insatsen korttidsvistelse. Ansökan sker hos biståndsbedömare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här